บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด

ชื่อ : บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด
- เทอร์โมคัปเปิล & RTD (ช่วง: -10 ถึง 1100 C องศา)
- เซ็นเซอร์อุณหภูมิพร้อมไฟแสดงสถานะ
- เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอลพร้อมเครื่องมือตรวจ
- เซ็นเซอร์อุณหภูมิพร้อมตัวส่งสัญญาณ
- เทอร์โมมิเตอร์แบบแถบโลหะคู่ 
- เทอร์โมมิเตอร์แบบอินฟราเรด
- เครื่องบันทึกอุณหภูมิ
- บริการติดตั้ง ในสถานที่และนอกสถานที่

จำนวน

หน่วย

*กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อที่ทางเราจะได้ติดต่อกลับ